Wet Excessief Lenen

Advies rond nieuwe Wet Excessief Lenen

Wat mag je lenen van je eigen BV als Directeur/Groot Aandeelhouder? Daar zijn sinds dit jaar strengere regels voor opgesteld door het kabinet. Wanneer je als DGA privébestedingen doet van de bankrekening van je BV wordt dit gezien als een lening of rekening-courant schuld. Over deze opname wordt op het moment zelf geen belasting geheven. Om buitensporig lenen van de BV en het uitstellen van belasting tegen te gaan is in 2023 de Wet Excessief Lenen ingevoerd.

Over de Wet Excessief Lenen

Per 1 januari 2023 geldt de nieuwe Wet Excessief Lenen. Je kunt als DGA bij je eigen BV tot maximaal € 700.000 lenen (uitgezonderd leningen voor de eigen woning). Wordt het bedrag overschreden, dan betaal je inkomstenbelasting in box 2. Alles boven de € 700.000 wordt in principe fictief in de aanmerkelijk belang heffing belast tegen 26,9%. Als peildatum geldt 31 december 2023 en daarom heeft u dit hele jaar nog de tijd om actie te ondernemen.

Do’s & don’ts

Wat kun je doen en beter niet doen als het gaat om excessief lenen? Vanuit A4 Accountancy & Advies informeren wij onze klanten over deze nieuwe wetgeving en geven gericht advies. De praktijk leert dat iedere casus weer specifiek is, afhankelijk van het vermogen, rendement, gezinssituatie, etc. We geven tips en begeleiden je bij het maken van financiële keuzes en investeringen.

Blijf op de hoogte door ons te volgen. Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem contact met ons op.

A4 Accountancy Bodegraven fiscaal advies