A4 Accountancy Bodegraven

Disclaimer

Websitedisclaimer

A4 Accountancy & Advies streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website op het moment van raadplegen volledig en actueel is. Bovendien heeft de informatie op deze website een algemeen karakter dat niet is toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website. In verband hiermee kan A4 Accountancy & Advies geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van informatie verkregen via deze website. Wij adviseren u om, in geval de via deze website verkregen informatie daartoe aanleiding geeft, contact op te nemen met een van onze adviseurs.

E-maildisclaimer 

De informatie verzonden in een e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u een bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.