Uitspraak herstelwet

Wat betekent de uitspraak over de Wet rechtsherstel box 3 voor de heffing inkomstenbelasting?

Vorige week deed de Hoge Raad uitspraak over de vermogensrendementsheffing in box 3 van de inkomstenbelasting. Conclusie op dit moment is dat de ingevoerde Wet rechtsherstel box 3 nog steeds niet eerlijk is als de forfaitaire rendementen op box 3-vermogen hoger zijn dan de werkelijke rendementen.

We kunnen constateren dat de Wet rechtsherstel box 3, ook wel herstelwet genoemd, het probleem dat de Hoge Raad op 24 december 2021 heeft blootgelegd niet oplost. Volgens de Hoge Raad schendt de huidige wetgeving voor box 3 (inkomstenbelasting) dus de eigendomsrechten wanneer de forfaitaire rendementen hoger zijn dan de werkelijke rendementen.

Voor het berekenen van de werkelijke rendementen heeft de Hoge Raad nadere regels opgesteld wanneer mensen moeten worden gecompenseerd als blijkt dat hun rechten zijn geschonden.

Meer info

Blijf ons volgen over het verloop van deze kwestie. Heb je een andere vraag of wil je jouw financiële situatie eens bespreken met Ardy Jansen of Arné Rietveld, maak dan een afspraak met A4 Accountancy en Advies in Bodegraven.

uitspraak herstelwet